Ik heb 16 jaar voor de klas gestaan op verschillende scholen, variërend van (toen nog) vbo tot vwo van Barendrecht tot Zaandam. Ik gaf Nederlands in alle klassen, de laatste jaren voornamelijk in de bovenbouw van havo en vwo. Met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen probeerde ik mijn leerlingen iets te leren. Daarnaast was ik met veel plezier mentor, sectievoorzitter, mr-lid, dyslexiecoach en vraagbaak voor schoolleiding, collega’s en leerlingen. Daardoor ken ik de praktijk van de school en snap ik de frustraties én juichmomenten.

Sinds augustus 2012 sta ik niet meer voor de klas. Ik houd me gelukkig nog steeds bezig met lesgeven, maar dan op een andere manier. En zo kan ik –via de docenten en schoolleiders- ervoor zorgen dat veel meer leerlingen profiteren van levendige lessen. Ik kom op veel scholen en zie veel verschillen én overeenkomsten. Ik ga graag pragmatisch te werk. Uiteraard ervaren docenten grenzen: de lokalen zijn te klein, de klassen zijn te vol, de wifi doet het niet goed. Mijn insteek: wat kan er wel? En wat is er nodig om (op de langere termijn) het droombeeld te benaderen? Vervolgens kijken we met elkaar wat we het eerst aanpakken.

Ik werk samen met mijn collega’s van het Netwerk Onderwijsadviseurs (www.netwerkonderwijsadviseurs.nl) en ik ben lid van De Talengroep (www.detalengoep.nl).